Ügyfél Információk

 

Hirdetmények, közlemények

A kapcsolódó anyagok megtekintése....

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (3) bekezdés szerinti közhiteles hatósági nyilvántartás

A kapcsolódó anyagok megtekintése....

 

Közérdekű adatok a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján folytatott ügyekről

A kapcsolódó anyagok megtekintése....

 

Közérdekű adatok a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján folytatott ügyekben hozott döntések

A kapcsolódó anyagok megtekintése....

 

Közérdekű adatok a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti környezeti kármentesítési eljárásokban hozott döntések

A kapcsolódó anyagok megtekintése....

 

Bejelentőlap azon kisállattartók részére, akik az európai uniós jegyzéken szereplő idegenhonos inváziós fajok egyedeit tartják

Tájékoztató

Bejelentőlap (pdf formátum)

Bejelentőlap (docx formátum)

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 14. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmi jellegű saját hulladék szállítást meghaladó saját hulladék szállítást végző, a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 7/A § (2) bekezdés d) pontja szerint nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezetek listája:

Saját hulladék szállítás nyilvántartás BAZ Megye

 

Tervezési segédlet a villamosenergia-ipari építésügyi eljárásokhoz

A kapcsolódó anyagok megtekintése....

 

Tájékoztatás a 306/2010 (XII. 23.) Kormányrendelet szerinti levegőminőségi terv felülvizsgálati eljárásról

A kapcsolódó anyagok megtekintése....

 

Hulladékégetőkkel kapcsolatos tájékoztatás a 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet 23. § alapján

A kapcsolódó anyagok megtekintése....

 

Egyéb Tájékoztatások

A kapcsolódó anyagok megtekintése....

 

Örömmel tájékoztatjuk, hogy megjelent az "Önkormányzatok együttműködési lehetőségei környezetünk védelmében" című KvVM kiadvány

A kapcsolódó anyagok megtekintése....

 

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

A kapcsolódó anyagok megtekintése....