FIGYELEM!

Ez a weboldal a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
ARCHÍV   oldala.

2023. október 19-től a Főosztály által megjelenített környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási információk a https://www.kormanyhivatalok.hu/ oldalon érhető el
az  alábbi  linkre kattintva az   EGYÉB INFORMÁCIÓK   alatt:

https://www.kormanyhivatalok.hu/
Tájékoztatás az aktuális légszennyezettségről

és szmog-helyzetekkel kapcsolatban

 

A zöld tárca az egészségügyi tárca szakértőivel és az Országos Közegészségügyi Intézettel közösen, a légszennyezés egészségügyi hatásainak értékelése alapján 2008-ban határozta meg a légszennyező anyagok levegőben mért egészségügyi és a szmog helyzet tájékoztatási és riasztási küszöbértékeinek új - a korábbinál lényegesen szigorúbb - koncentrációit.
A környezeti levegővel kapcsolatos szabályozás (4/2011. (1. 14.) VM rendelet) háromféle határértéket tartalmaz:

 

Egészségügyi határérték: tartós egészségkárosodást nem okoz, és amelyet az emberi egészség védelme érdekében a jogszabályban meghatározott módon és időn belül be kell tartani. Elérése és túllépése veszélyes légszennyezettséget eredményez.

 

Tájékoztatási küszöbérték: a légszennyezettségnek egyes légszennyező anyagok tekintetében a lakosság egyes érzékeny (gyermek, időskorú, beteg) csoportjaira megállapított szintje, amelynek túllépése esetén a lakosságot az illetékes önkormányzatnak tájékoztatni kell. Elérése és túllépése enyhébb intézkedéseket jelentő, tájékoztatási fokozatú szmog-helyzetet eredményez.

 

Riasztási küszöbérték: a légszennyezettség azon szintje, amelynek rövid idejű túllépése is veszélyeztetheti az emberi egészséget. Elérése és túllépése forgalomkorlátozással járó intézkedéseket jelentő, riasztási fokozatú szmoghelyzetet eredményez.


Az egészségügyi, tájékoztatási és riasztási küszöbértékek jogszabályban rögzített határértékeit az alábbi táblázat tartalmazza:

 

Légszennyező anyag

Egészségügyi
határérték
[micro g/m3]

Tájékoztatási
küszöbérték
[micro g/m3]

Riasztási
küszöbérték
[micro g/m3]

Nitrogén-dioxid
(órás átlag)

NO2

100

350

400

Kén-dioxid
(órás átlag)

SO2

250

400

500

Ózon
(órás átlag)

 O3

-

180

240

Ózon

(8 órás mozgóátlagok napi maximuma)

 O3

120

-

-

Szálló por
(napi átlag)

PM10

50

75*

100**


*   két egymást követő napon
** két egymást követő napon és az OMSZ szerint a következő napon javulás nem várható

 

A szmogriadó tájékoztatási, vagy riasztási fokozatát akkor kell elrendelni, ha három mérőállomáson, egy időben mért légszennyező anyag koncentrációjának 3 egymást követő 1 órás átlaga, illetve a szálló por (PM10) esetében 2 egymást követő 24 órás (naptári napra vonatkozó) átlaga meghaladja a határérték rendeletben rögzített tájékoztatási vagy riasztási küszöbértéket és teljesülnek a határérték rendelet további feltételei.

 

A szmogriadó tájékoztatási vagy riasztási fokozatának elrendelése az érintett önkormányzatok polgármesterének feladata. Felügyelőségünk illetékességi területén Miskolc, Kazincbarcika és Sajószentpéter város rendelkezik a jogszabályi előírások alapján szmogriadó rendelettel (tervvel).

 

Megjegyezzük, hogy az általunk üzemeltetett mérőállomások légszennyezettségre vonatkozó adatait áttekintve eddig a tájékoztatási és riasztási küszöbértéket csak a szállópor (PM10) koncentrációja haladta meg (főleg téli időszakban, a szmog kialakulása szempontjából kedvező meteorológiai körülmények esetén). Ezért ezt külön is kiemeljük. Az önkormányzatok akkor kötelesek tájékoztatni a lakosságot, ha a szálló por koncentrációja két egymást követő napon meghaladja a 75 micro g/m3 -t, riasztási kötelezettség pedig akkor áll fenn, ha ugyancsak  két egymást követő napon meghaladja a 100 micro g/m3 riasztási küszöbértéket és a meteorológiai előrejelzések szerint a következő napon javulás nem várható.


Felügyelőségünk az illetékességi területén, az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) részét képező automata immissziós mérőállomásokat üzemeltet, folyamatosan nyomon követi a monitor állomások által szolgáltatott adatokat. A küszöbértékek túllépése esetén minden esetben a jogszabályban előírtaknak megfelelően tájékoztatjuk az érintett önkormányzatokat. Az OLM aktuális mérési adatai az alábbi internet címen elérhetők, ahol a korábbi mérési adatok, napi átlagértékek is megtekinthetők.


 

LÉGSZENNYEZETTSÉGI ADATOK AZ ÉMI-KTVF ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉN

 

A szmogriadó elrendelésére vonatkozó aktuális információkról Miskolc MJ Város Önkormányzata a

http://www.miskolc.hu/

Kazincbarcika Város Önkormányzata a

http://www.opont.hu/

Internet címen ad tájékoztatást.

Sajószentpéter és Putnok önkormányzata a helyi TV-n keresztül értesíti a lakosságot.