Környezetvédelmi Mérőközpont

 

 

A Főosztály szakmai tevékenységének támogatását, a szennyezések feltárását és a környezeti elemek vizsgálatát végzi a Mérőközpont. Tevékenysége kiterjed a felszíni és felszín alatti vizek kémiai és biológiai elemzésére, talajvédelemmel és hulladékgazdálkodással kapcsolatos vizsgálatokra, környezeti levegő szennyezettségi és légszennyező pontforrások kibocsátási - immissziós és emissziós - vizsgálataira, valamint zajvizsgálatokra is. A Mérőközpont, mely 1995-óta rendelkezik hivatalos akkreditált státussal, az MSZ EN ISO/IEC 17025: 2005 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert alakított ki és tart fenn. Szabad kapacitásaival teljes tevékenységi körére kiterjedően külső megrendelők részére is végez szolgáltatásokat. A lakossági kapcsolattartás terén kiemelkedő feladatként kezeli az oktatást, a bemutató és ismeretterjesztő foglalkozásokat.