A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kt.)

66. § (3) bekezdés szerinti közhiteles hatósági nyilvántartás

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (3) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság a Kt. 66. § (1) bekezdés a) - e) pontjában meghatározott hatósági határozatairól, szakhatósági állásfoglalásairól közhiteles hatósági nyilvántartást vezet.

A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V.18) KÖM rendelet

1. § (1) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság, a természetvédelmi hatóság, a vízvédelmi hatóság, valamint ezek országos illetékességű központi szevei a Kt. 66. § (1) bekezdésében meghatározott hatósági határozataikról, illetve szakhatósági állásfoglalásaikról - az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer részét képező - hatósági nyilvántartást vezetnek.

 

A Hatósági Nyilvántartó Rendszer elérése