FIGYELEM!

Ez a weboldal a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
ARCHÍV   oldala.

2023. október 19-től a Főosztály által megjelenített környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási információk a https://www.kormanyhivatalok.hu/ oldalon érhető el
az  alábbi  linkre kattintva az   EGYÉB INFORMÁCIÓK   alatt:

https://www.kormanyhivatalok.hu/
Hirdetmények, közlemények

 

frissítve: 2023.09.29.

 

Vissza

 


Ügy száma: BO/51/04066/2023.

Ügy tárgya: Mata Zoltán (Miskolc) magánszemély részére elhagyott hulladék miatt hulladékgazdálkodási kötelezettséget megállapító határozat vonatkozásában hirdetményi közlés.

Hirdetményi közlés:


Ügy száma: BO/51/04763/2023.

Ügy tárgya: Szakácsi Attila (Miskolc), Gráfel Dalma (Miskolc), Szőcs Panna Zsófia (Miskolc) és Duleba Ferenc Junior (Miskolc) magánszemélyek részére elhagyott hulladék miatt hulladékgazdálkodási kötelezettség megállapítására irányuló eljárás indításáról szóló értesítés vonatkozásában hirdetményi közlés.

Hirdetményi közlés eljárás indításáról:


Ügy száma: BO/51/00017/2023.

Ügy tárgya: SZIGETKAVICS Kft. "Hejőszalonta III. - homok, átmeneti törmelékes nyersanyagok" tervezett bányatelek létesítésének és üzemeltetésének engedélyezési ügyében kiadott BO/32/00017-38/2023. számú határozattal szembeni keresetlevél benyújtásáról értesítés.

Hirdetmény:


Ügy száma: BO/51/05918/2023.

Ügy tárgya: Országos Vízügyi Főigazgatóság (Budapest) által Kupa és Felsővadász közigazgatási területén tervezett Kupai zöldtározó létesítésére vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárás.

Hirdetmény:


Ügy száma: BO/51/04529/2023.

Ügy tárgya: Antalné Toncsin Tímea (Miskolc) magánszemély részére kiadott hulladékgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségek megállapításáról szóló határozat hirdetményi közlése.

Hirdetmény döntés közléséről:


Ügy száma: BO/51/04529/2023.

Ügy tárgya: Antal István (Miskolc) magánszemély részére kiadott hulladékgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségek megállapításáról szóló határozat hirdetményi közlése.

Hirdetmény döntés közléséről:


Ügy száma: BO/51/05543/2023.

Ügy tárgya: Tóth Péter József (Miskolc) részére elhagyott hulladék miatt hulladékgazdálkodási kötelezettség megállapítására irányuló eljárás megindításáról hirdetményi közlés.

Hirdetményi közlés eljárás megindításáról:


Ügy száma: BO/32/05006/2023.

Ügy tárgya: MOL Nyrt. Mezőcsát tolózárkertből kiinduló mély MTBE szennyezőanyag csóva tényfeltárási záródokumentációjának elbírálásával kapcsolatosn értesítés teljes eljárásra történő áttérésről - hirdetményi közlés.

Hirdetmény döntés közléséről:


Ügy száma: BO/32/04929/2023.

Ügy tárgya: MAVIR Zrt. (Budapest) által Felsőzsolca - Sajóivánka 400 kV-os távvezeték létesítése.

Közlemény:


Ügy száma: BO/51/02113/2023.

Ügy tárgya: Jónás Szabolcs (Miskolc) magánszemély részére elhagyott hulladék miatt kiadott hulladékgazdálkodási kötelezettséggel kapcsolatban történt felhívás nyilatkozattételre végzés hirdetményi közlése.

Hirdetmény:


Ügy száma: BO/32/00133/2023.

Ügy tárgya: ÉMK Kft. által a Sajóbábony 024/83 hrsz.-ú ingatlanon megvalósítani tervezett veszélyes és nem veszélyes hulladékégető mű létesítésére vonatkozó egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban kizáró ok megállapítása tárgyú határozat elleni keresetlevél benyújtásáról értesítés.

Hirdetmény:


Ügy száma: BO/51/00348/2023.

Ügy tárgya: Illés Etelka (Miskolc) részére hulladékgazdálkodási bírság kiszabásáról hirdetményi közlés.

Hirdetmény döntés közléséről:


Ügy száma: BO/51/03265/2023.

Ügy tárgya: Vanyó György (Miskolc) és Vanyó Györgyné (Miskolc) magánszemélyek részére kiadott BO/51/03265-3/2023. iktatószámú határozatban foglaltak végrehajtását elrendelő végzés vonatkozásában hirdetményi közlés.

Hirdetmény döntés közléséről:


Ügy száma: BO/51/03792/2023.

Ügy tárgya: A Kazincbarcika 3921 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában hulladékkezelés költségének megállapítása, intézkedés jelzálogjog bejegyzése iránt hirdetményi közlés.

Hirdetmény döntés közléséről:


Ügy száma: BO/51/03845/2023.

Ügy tárgya: Hulladékkezelés költségének megállapítása, intézkedés jelzálogjog bejegyzésére irányuló végzés vonatkozásában hirdetményi közlés (ügyfelek neve: Posta István, Juhász Gusztávné).

Hirdetmény döntés közléséről:


Ügy száma: BO/51/02978/2023.

Ügy tárgya: Buri Ákos (Miskolc), Buri Alexandra (Miskolc), Buri Erzsébet (Miskolc) és Buri Vivien (Miskolc) részére elhagyott hulladék miatt hulladékgazdálkodási kötelezettség megállapítására irányuló közigazgatási eljárás megszüntetéséről hirdetményi közlés.

Hirdetményi közlés eljárás megszüntetéséről:


Ügy száma: BO/51/03265/2023.

Ügy tárgya: Vanyó György (Miskolc) és Vanyó Györgyné (Miskolc) magánszemélyek részére elhagyott hulladék miatt hulladékgazdálkodási kötelezettség megállapítására irányuló határozat vonatkozásában hirdetményi közlés.

Hirdetmény döntés közléséről:


Ügy száma: BO/51/03060/2023.

Ügy tárgya: Matiscsák János (Miskolc) részére elhagyott hulladék miatt hulladékgazdálkodási kötelezettség megállapítására irányuló közigazgatási eljárás megszüntetéséről hirdetményi közlés.

Hirdetményi közlés eljárás megszüntetéséről:


Ügy száma: BO/51/00347/2023.

Ügy tárgya: Szabó Sándor (Miskolc) részére elhagyott hulladék miatt hulladékgazdálkodási kötelezettség megállapítására irányuló közigazgatási eljárás megszüntetéséről hirdetményi közlés.

Hirdetményi közlés eljárás megszüntetéséről:


Ügy száma: BO/51/01638/2023.

Ügy tárgya: Dankó Róbert András (Nagykálló) részére elhagyott hulladék miatti hulladékgazdálkodási kötelezettséget megállapító határozat végrehajtásáról hirdetményi közlés.

Hirdetményi közlés végrehajtás elrendeléséről:


Ügy száma: BO/51/02978/2023.

Ügy tárgya: Buri Vivien (Miskolc) részére elhagyott hulladék miatt hulladékgazdálkodási kötelezettség megállapítására irányuló eljárás megindításáról hirdetményi közlés.

Hirdetményi közlés eljárás megindításáról:


Ügy száma: BO/51/02978/2023.

Ügy tárgya: Buri Erzsébet (Miskolc) részére elhagyott hulladék miatt hulladékgazdálkodási kötelezettség megállapítására irányuló eljárás megindításáról hirdetményi közlés.

Hirdetményi közlés eljárás megindításáról:


Ügy száma: BO/51/02978/2023.

Ügy tárgya: Buri Alexandra (Miskolc) részére elhagyott hulladék miatt hulladékgazdálkodási kötelezettség megállapítására irányuló eljárás megindításáról hirdetményi közlés.

Hirdetményi közlés eljárás megindításáról:


Ügy száma: BO/51/02978/2023.

Ügy tárgya: Buri Ákos (Miskolc) részére elhagyott hulladék miatt hulladékgazdálkodási kötelezettség megállapítására irányuló eljárás megindításáról hirdetményi közlés.

Hirdetményi közlés eljárás megindításáról:


Ügy száma: BO/51/00348/2023.

Ügy tárgya: Illés Etelka (Miskolc) részére hulladék elhelyezés miatt közigazgatási szankció alkalmazására irányuló eljárás megindításáról hirdetményi közlés.

Hirdetményi közlés eljárás megindításáról:


Ügy száma: BO/32/00024/2023. (BO/32/07520/2022.)

Ügy tárgya: 26. sz. főút Kazincbarcika (kamionparkoló, BorsodChem IV. kapu) - országhatár közötti szakasz 11,5 tonnára történő burkolatmegerősítése, valamint párhuzamos kerékpárút létesítésére vonatkozó környezetvédelmi engedély.

Hirdetmény döntés közléséről:


Ügy száma: BO/32/00043/2023. (BO/32/07756/2022.)

Ügy tárgya: "Szerencs központú agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása" projekt részét képező, az Agglomeráció (Bekecs, Rátka, Legyesbénye, Mád, Mezőzombor, Szerencs) területét érintő csatornahálózat előzetes vizsgálati eljárása.

Hirdetmény döntés közléséről:


Ügy száma: BO/32/00382/2023.

Ügy tárgya: MVM TISZA Erőmű Kft. (Tiszaújváros) Tiszaújváros 2200/3-11, 2201/1-3, 2202 hrsz.-ú ingatlanokon működő MVM Tisza Erőmű üzemelésére vonatkozó BO-08/KT/00936-11/2020., BO-08/KT/05607-15/2018. számú határozatokkal módosított 845-13/2015. számú egységes környezethasználati engedély módosítása.

Hirdetmény döntés közléséről:


Ügy száma: BO/32/00114/2023.

Ügy tárgya: MVM Zöld Generáció Kft. (Budapest) által a "Bükkábrány térségei PV Park" elnevezésű beruházásra (PV2, PV3, PV4 és PV5 naperőművek) vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás.

Hirdetmény döntés közléséről:


Ügy száma: BO/32/00238/2023.

Ügy tárgya: 37 sz. főút 8+444 - 27+310 km szelvények közötti szakaszon 2 x 2 sáv kiépítésére és 11,5 tonnás burkolat-megerősítésére kiadott 623-23/2015. számú környezetvédelmi működési engedély módosítása.

Hirdetmény döntés közléséről:


Ügy száma: BO/32/00236/2023.

Ügy tárgya: Robert Bosch Powertool Kft. (Miskolc) beruházásában a Miskolc 01428/22 és 01428/23 hrsz.-ú területen logisztikai csarnok létesítésének előzetes vizsgálata.

Hirdetmény döntés közléséről:


Ügy száma: BO/32/00012/2023.

Ügy tárgya: Halmaj Község Önkormányzat (Halmaj) Halmaj és térsége ivóvízminőség-javító program megvalósítására és üzemeltetésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás.

Hirdetmény döntés közléséről:


Ügy száma: BO/32/00093/2023.

Ügy tárgya: PIMCO Kft. (Debrecen) által a Szerencs 086/13 hrsz-ú ingatlanon tervezett üveggyapot gyártási tevékenység kapacitásbővítés egységes környezethasználati engedélye.

Hirdetmény döntés közléséről:


Ügy száma: BO/32/00167/2023.

Ügy tárgya: Arnest Hungary Kft. (Alsózsolca a 3571 Alsózsolca, Gyár utca 3.) telephelyen üzemeltetett zajforrásokra vonatkozó zajkibocsátási határérték megállapítása.

Hirdetmény döntés közléséről:


Ügy száma: BO/51/02863/2022.

Ügy tárgya: BorsodChem Zrt. (Kazincbarcika) részére kiadott BO/32/02863-20/2022. számú határozat kiegészítése és kijavítása, valamint egységes szerkezetbe foglalása.

Hirdetmény döntés közléséről:


Ügy száma: BO/51/04517/2022.

Ügy tárgya: Balogh Gábor (Miskolc) részére kiadott BO/51/04517-3/2022. számú határozat végrehajtásának elrendelésére vonatkozó hirdetményi közlés.

Hirdetményi közlés végrehajtás elrendeléséről:


Ügy száma: BO/51/06503/2022.

Ügy tárgya: Magyar Közút Nonprofit Zrt. (1024 Budapest, Fényes Elek út 7-13.) által tervezett Sátoraljaújhely - Alsóberecki kerékpározható közutak tervezése 0+000-5+408,61 km szelvények közötti szakaszának kiépítése.

Hirdetmény döntés közléséről:


Ügy száma: BO/51/05184/2022.

Ügy tárgya: Mika Martin Dávid (Miskolc) magánszeméllyel szemben közigazgatási szankció alkalmazására irányuló eljárás megszüntetéséről szóló hirdetményi közlés.

Hirdetményi közlés eljárás megszüntetéséről:


Ügy száma: BO/51/00602/2022.

Ügy tárgya: Lakatos Tímea (Miskolc) részére elhagyott hulladék miatt hulladékgazdálkodási kötelezettség megállapítására irányuló nyilatkozattételre való felhívásról hirdetményi közlés.

Hirdetményi közlés nyilatkozattételre való felhívásról:


Ügy száma: BO/51/05184/2022.

Ügy tárgya: Mika Martin Dávid (Miskolc) magánszeméllyel szemben közigazgatási szankció alkalmazására irányuló eljárás megindításáról szóló hirdetményi közlés.

Hirdetményi közlés eljárás megindításáról:


Ügy száma: BO/51/05811/2022.

Ügy tárgya: KISCHEMICALS Kft. (Sajóbábony) részére a sajóbábonyi telephelyen végzett növényvédő szer hatóanyagok és készítmények, valamint intermedierek gyártási tevékenységhez kiadott, többször módosított 26-13/2024. számú egységes környezethasználati engedély módosítása.

Hirdetmény döntés közléséről:


Ügy száma: BO/51/05606/2022.

Ügy tárgya: Heiszler Sándor (Miskolc) részére elhagyott hulladék miatt hulladékgazdálkodási kötelezettség megállapítására irányuló eljárás megindításáról hirdetményi közlés.

Hirdetményi közlés eljárás megindításáról:


Ügy száma: BO/51/04517/2022.

Ügy tárgya: Balogh Gábor (Miskolc) részére kötelezés hulladékgazdálkodással kapcsolatos intézkedések megtételére vonatkozó hirdetményi közlés.

Hirdetményi közlés eljárás megindításáról:


Ügy száma: BO/51/01408/2022.

Ügy tárgya: Kótai Zsolt (Miskolc) részére elhagyott hulladék miatt hulladékgazdálkodással kapcsolatos intézkedések megtételére vonatkozó kötelezettség végrehajtásáról hirdetményi közlés.

Hirdetmény döntés közléséről:


Ügy száma: BO/51/05047/2022.

Ügy tárgya: Vass Imre (Arló) részére elhagyott hulladék miatt hulladékgazdálkodási kötelezettség megállapítására irányuló eljárás megindításáról hirdetményi közlés.

Hirdetményi közlés eljárás megindításáról:


Ügy száma: BO/51/04991/2022.

Ügy tárgya: Horváth Éva (Miskolc) részére elhagyott hulladék miatt hulladékgazdálkodási kötelezettség megállapítására irányuló eljárás megindításáról hirdetményi közlés.

Hirdetményi közlés eljárás megindításáról:


Ügy száma: BO/51/04944/2022.

Ügy tárgya: Vanyó György (Miskolc) részére elhagyott hulladék miatt hulladékgazdálkodási kötelezettség megállapítására irányuló eljárás megindításáról hirdetményi közlés.

Hirdetményi közlés eljárás megindításáról:


Ügy száma: BO/51/04944/2022.

Ügy tárgya: Vanyó Györgyné (Miskolc) részére elhagyott hulladék miatt hulladékgazdálkodási kötelezettség megállapítására irányuló eljárás megindításáról hirdetményi közlés.

Hirdetményi közlés eljárás megindításáról:


Ügy száma: BO/51/03626/2022.

Ügy tárgya: NEG Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt. (Budapest) által a "Miskolc Megyei Kórház geotermikus energia ellátása céljából tervezett termelőkút és visszasajtoló kút kialakítására vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás lezárása" tárgyú határozat elleni keresetlevélről értesítés.

Hirdetmény:


Ügy száma: BO/51/03676/2022.

Ügy tárgya: QUALITY PACK Zrt. (Budapest) Szikszó, Hell utca 2. sz. alatti telephelyen alumínium italosdoboz gyártási és felületkezelési tevékenység egységes környezethasználati engedélye.

Hirdetmény döntés közléséről:


Ügy száma: BO/51/04790/2022.

Ügy tárgya: Tolcsva és Mezőzombor közötti kerékpározható közút előzetes vizsgálati eljárása.

Hirdetmény döntés közléséről:


Ügy száma: BO/51/00820/2022.

Ügy tárgya: Bökös József László (Miskolc) részére a hulladékgazdálkodással kapcsolatos intézkedések megtételére irányuló kötelező határozat hirdetményi úton történő közlése.

Hirdetmény döntés közléséről:


Ügy száma: BO/51/00272/2022.

Ügy tárgya: Lasselsberger Hungária Kft. (Budapest) által tervezett "Nyékládháza III.-kavics" védnevű bánya kapacitásbővítésére vonatkozó környezetvédelmi engedély iránti kérelmet részben elutasító határozat elleni keresetlevélről értesítés.

Hirdetmény:


Ügy száma: BO/51/04603/2022.

Ügy tárgya: Kótai Zsolt (Miskolc) részére elhagyott hulladék miatt hulladékgazdálkodási kötelezettség megállapítására irányuló eljárás megindításáról hirdetményi közlés.

Hirdetményi közlés eljárás megindításáról:


Ügy száma: BO/51/02830/2022.

Ügy tárgya: Newman Attila Dániel (Füzesabony) részére elhagyott hulladék miatt hulladékgazdálkodási kötelezettség megállapítására irányuló határozat vonatkozásában hirdetményi közlés.

Hirdetmény döntés közléséről:


Ügy száma: BO/51/03427/2022.

Ügy tárgya: Vida Gusztáv (Miskolc) ügyféllel szemben hulladékgazdálkodási szankció - figyelmeztetés - alkalmazásáról hirdetményi közlés.

Hirdetményi közlés:


Ügy száma: BO/32/03467/2022.

Ügy tárgya: ROTAQUA Geológiai-, Bányászati kutató Mélyfúró Kft. (Kővágószőlős) által a "Rudabánya (barit, mangán-karbonát)" kutatási területen a mélyműveléses (barit) bányászati tevékenységre vonatkozó előzetes vizsgálati eljárást lezáró elutasító határozat elleni keresetlevélről értesítés.

Hirdetmény:


Ügy száma: BO/51/00334/2022.

Ügy tárgya: Sági István (Németország) magánszemély részére kötelezés hulladékgazdálkodással kapcsolatos intézkedések megtételére hirdetményi közlés.

Hirdetmény:


Ügy száma: BO/51/03330/2022.

Ügy tárgya: Kovács István Szabolcs (Miskolc) magánszeméllyel szemben hulladékgazdálkodási szankció - figyelmeztetés - alkalmazására vonatkozó hirdetményi közlés.

Hirdetmény:


Ügy száma: BO/32/00129/2022.

Ügy tárgya: Országos Vízügyi Főigazgatóság (Budapest) a Kupai tározó megvalósítására irányuló kérelmét elutasító BO/32/00129-17/2022. számú határozattal szemben benyújtott keresetlevélről értesítés.

Hirdetmény:


Ügy száma: BO/51/04301/2022.

Ügy tárgya: Balla Jánosné (Tiszaújváros) részére elhagyott hulladék miatt hulladékgazdálkodási kötelezettség megállapítására irányuló eljárás megindításáról hirdetményi közlés.

Hirdetményi közlés eljárás megindításáról:


Ügy száma: BO/51/03427/2022.

Ügy tárgya: Vida Gusztáv (Miskolc) részére közigazgatási szankció alkalmazására irányuló eljárás megindításáról hirdetményi közlés.

Hirdetményi közlés eljárás megindításáról:


Ügy száma: BO/51/02830/2022.

Ügy tárgya: Newman Attila Dániel (Füzesabony) részére elhagyott hulladék miatt hulladékgazdálkodási kötelezettség megállapítására irányuló eljárás megindításáról hirdetményi közlés.

Hirdetményi közlés eljárás megindításáról:


Ügy száma: BO/51/01090/2022

Ügy tárgya: Balogh Gábor (Miskolc) részére elhagyott hulladék miatt hulladékgazdálkodási kötelezettség megállapítására irányuló eljárás megindításáról hirdetményi közlés.

Hirdetményi közlés eljárás megindításáról:


Ügy száma: BO/51/01910/2022.

Ügy tárgya: Szendrei Lajos (Miskolc) részére kötelezés hulladékgazdálkodással kapcsolatos intézkedések megtételére vonatkozó hirdetményi közlés.

Hirdetményi közlés eljárás megindításáról:


Ügy száma: BO/32/03081/2022.

Ügy tárgya: A HCM 1890 Hejőcsabai Cement - és Mészipari Zrt. (Miskolc) által a 3508 Miskolc, Fogarasi utca 6. szám alatti telephelyén lévő levegőterhelést okozó P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 és P9 jelű pontforrások üzemeltetésére vonatkozó levegőtisztaság-védelmi engedélyezése.

Hirdetmény döntés közléséről:


Ügy száma: BO/32/03342/2022.

Ügy tárgya: A HE-DO Útépítő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Budapest) által a "Miskolc tehermentesítő út I. (Vörösmarty utca) és II. ("Y"-híd) ütemének megvalósítása" tárgyú projekt kivitelezése során üzemeltetett zajforrásokra vonatkozó, zajkibocsátási határértékek alóli felmentés módosításának engedélyezése.

Hirdetmény döntés közléséről:


Ügy száma: BO/51/00820/2022.

Ügy tárgya: Bökös József László (Miskolc) részére elhagyott hulladék miatt hulladékgazdálkodási kötelezettség megállapítására irányuló eljárás megindításáról hirdetményi közlés.

Hirdetményi közlés eljárás megindításáról:


Ügy száma: BO/51/00334/2022.

Ügy tárgya: Sági István (Németország) részére elhagyott hulladék miatt hulladékgazdálkodási kötelezettség megállapítására irányuló eljárás megindításáról hirdetményi közlés.

Hirdetményi közlés eljárás megindításáról:


Ügy száma: BO/51/00172/2022.

Ügy tárgya: Szukenyik Emese (Miskolc) részére elhagyott hulladék miatt hulladékgazdálkodási kötelezettség megállapítására irányuló eljárás megindításáról hirdetményi közlés.

Hirdetményi közlés eljárás megindításáról:


Ügy száma: BO/51/01910/2022.

Ügy tárgya: Szendrei Lajos (Miskolc) részére elhagyott hulladék miatt hulladékgazdálkodási kötelezettség megállapítására irányuló eljárás megindításáról hirdetményi közlés.

Hirdetményi közlés eljárás megindításáról:


Ügy száma: BO/51/01408/2022. (BO/51/00209/2022.)

Ügy tárgya: Kótai Zsolt (Miskolc) részére elhagyott hulladék miatt hulladékgazdálkodási kötelezettség megállapítására irányuló eljárás megindításáról hirdetményi közlés.

Hirdetményi közlés eljárás megindításáról:


Ügy száma: BO/32/06728/2021.

Ügy tárgya: A BorsodChem Zrt. egykori Borsodi Hőerőmű zagytere térségében észlelt szennyezettség részletes tényfeltárási záródokumentációjának elbírálása keretében monitoring terv benyújtásának elrendelésével kapcsolatosan hirdetményi közlés.

Hirdetmény döntés közléséről:

Értesítés perbelépés lehetőségéről:


Ügy száma: BO/32/06978/2021.

Ügy tárgya: MOL Petrolkémia Zrt. és MOL Nyrt. részére, a TVK-TIFO ipari komplexum és Utótisztító Tórendszer területe és környezete tényfeltárási záródokumentáció elbírálása, tényfeltárás folytatásának, és kármentesítési monitorozás végzésének elrendelésével, valamint a BO/32/06978-17/2021. számú határozat kegészítésével kapcsolatos hirdetményi közlés.

Hirdetmény döntés közléséről:


Ügy száma: BO/32/07220/2021.

Ügy tárgya: A HE-DO Útépítő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Budapest) által a "Miskolc tehermentesítő út I. (Vörösmarty utca) és II. ("Y"-híd) ütemének megvalósítása" tárgyú projekt kivitelezése során üzemeltetett zajforrásokra vonatkozó, zajkibocsátási határértékek alóli felmentés módosításának engedélyezése.

Hirdetmény döntés közléséről:


Ügy száma: BO/32/06978/2021.

Ügy tárgya: MOL Nyrt. (Budapest) és a MOL Petrolkémia Zrt. (Tiszaújváros) részére a TVK-TIFO ipari komplexum és Utótisztító Tórendszer területére és környezetére vonatkozóan megállapított kármentesítési kötelezettség tárgyában hirdetmény eljárásról.

Hirdetmény eljárásról:


Ügy száma: BO/32/06728/2021.

Ügy tárgya: BorsodChem Zrt. egykori Borsodi Hőerőmű zagytere térségében észlelt szennyezettség második megismételt részletes tényfeltárási záródokumentációjának elbírálásával kapcsolatosan hirdetmény eljárásról.

Hirdetmény eljárásról: