Örömmel tájékoztatjuk, hogy megjelent az
"Önkormányzatok együttműködési lehetőségei környezetünk védelmében"
című KvVM kiadvány

 

 

A kiadvány célja, hogy bemutassa a kistérségi szinten jelentkező, környezetvédelmet érintő azon főbb - nem hatósági jellegű - témaköröket, feladatokat, amelyeket a települések egymással együttműködve jobban, hatékonyabban, költségtakarékosabban láthatnak el.


A kistérségi, mikrotérségi területi szinttel foglalkozó kiadvány nem tárgyalja a nagytérségi, regionális szintű együttműködéseket, melyek főként egyes hulladék- és vízgazdálkodási (ivóvíz, szennyvíz) témákat érintenének. Tartalmaz ugyanakkor már megvalósult és tervezett jó példákat, a kapcsolódó jogszabályokat, az egyes feladatok kistérségi szintű ellátásának lehetőségeit, az együttműködés kereteit adó szerveződési formák leírását, valamint azt, hogy ezek kialakításához honnan kaphatnak szakmai segítséget az önkormányzatok.

A kiadvány összeállításában a tárca, a Főfelügyelőség, kistérségi munkatársak, szakértők, valamint a jó példák esetében civil szervezetek működtek közre.

 

Letölthető dokumentum: Önkormányzatok együttműködési lehetőségei környezetünk védelmében