A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
(a felszín alatti vizek védelméről)
alapján megjelenített információk

 

frissítve: 2021.11.16.

 

Vissza

 


Ügy száma: BO/32/06978-17/2021.

Ügy tárgya: MOL Petrolkémia Zrt. és MOL Nyrt. részére, a TVK-TIFO ipari komplexum és Utótisztító Tórendszer területe és környezete tényfeltárási záródokumentáció elbírálása, tényfeltárás folytatásának, és kármentesítési monitorozás végzésének elrendelése.

BO/32/06978-17/2021. sz. határozat letöltése: