Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 15/A. és 15/B. §-ai alapján kötelezően közzéteendő adatok

 

 

 

A nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó szerződések

 

 

pdf