A SZAKINT projektben fejlesztett
OKIR rendszerhez kapcsolódó
közigazgatási eljárások

 

frissítve: 2022.02.13.

 

Vissza

 


 

Előzetes konzultáció

 


 

Zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem

 


 

Zajterhelési határérték alóli felmentés

 


 

Hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárások (hasznosítás, ártalmatlanítás, előkezelés, gyűjtés, szállítás, közvetítés, kereskedelem)

 


 

Hulladékgazdálkodási engedély módosítása

 


 

Hulladékgazdálkodási engedély visszavonása

 


 

Védett és fokozottan védett természeti területek megközelítésével, az azokon folytatott közlekedéssel, valamint rekreációs tevékenységekkel kapcsolatos, kérelemre induló egyéb eljárások

 


 

Védett, fokozottan védett és közösségi jelentőségű állatfajokra vonatkozóan a gyűjtéssel, kereskedelemmel, tartással, szaporítással, szállítással kapcsolatos, kérelemre induló eljárások

 


 

Védett, fokozottan védett és közösségi jelentőségű egyéb természeti értékekre (kivéve állatok és barlangok) vonatkozóan gyűjtéssel, kereskedelemmel, tartással, szaporítással, szállítással kapcsolatos, kérelemre induló eljárások

 


 

Solymászmadár tartása, hasznosítása, bemutatása iránti kérelem

 


 

Védett és fokozottan védett természeti területek kezelésével, az azokon folytatott gazdálkodással és területhasználat váltással kapcsolatos, kérelemre induló egyéb eljárások

 


 

Védett és fokozottan védett természeti területen folytatni kívánt kutatási tevékenységekkel kapcsolatos, kérelemre induló eljárások

 


 

Nem védett természeti területek (natura 2000 területek) kezelésével, az azokon folytatott gazdálkodással és területhasználat váltással kapcsolatos, kérelemre induló eljárások

 


 

Nem védett természeti területek (natura 2000 területek) folytatott rekreációs tevékenységekkel kapcsolatos, kérelemre induló eljárások

 


 

Védett, fokozottan védett vagy közösségi jelentőségű állatfajokkal összefüggésben, kármegelőzés érdekében folytatott tevékenység engedélyezése

 


 

A védelemben részesülő állatfaj egyede által lakó-, élő-, költő-, búvó- vagy pihenőhelyként használt épületrészen külső felújítás vagy karbantartás

 


 

Környezeti nyilatkozat elfogadása (felszámolási eljárás, végelszámolás)

 


 

Mintavételi tervdokumentáció elbírálása

 


 

Tényfeltárási záródokumentáció elbírálása

 


 

Beavatkozási záródokumentáció elbírálása

 


 

Monitoring záródokumentáció elbírálása

 


 

Beavatkozási terv elbírálása

 


 

Monitoring terv elbírálása

 


 

Kármentesítéshez kapcsolódó módosítási kérelem elbírálása

 


 

Üzemi kárelhárítási terv elbírálása