FIGYELEM!

Ez a weboldal a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
ARCHÍV   oldala.

2023. október 19-től a Főosztály által megjelenített környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási információk a https://www.kormanyhivatalok.hu/ oldalon érhető el
az  alábbi  linkre kattintva az   EGYÉB INFORMÁCIÓK   alatt:

https://www.kormanyhivatalok.hu/

Hulladékgazdálkodás

 

Formanyomtatvány letöltése
a nyilvántartásba vételhez kötött közvetítési és
kereskedelmi tevékenység bejelentéséhez
439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete

 

1. számú melléklet letöltése

 

 


FIGYELEM!

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a 2013. augusztus 28. napján megjelent 141. számú Magyar Közlönyben kihirdetésre került a hulladéklerakási járulék megfizetésérő1 és felhasználásának céljairól szóló 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet. A rendelet a kihirdetését követő napon, azaz 2013. augusztus 29. napján lépett hatályba és ezzel egyidejűleg hatályát vesztette a hulladéklerakási járulék megfizetésének részletes szabályairól szóló 104/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet.


A fentiekre tekintettel az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OKTVF) a hulladéklerakási járulék megfizetésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja:


A hulladéklerakási járulék megfizetésének részletes szabályairól szóló 318/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1.§-a értelmében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 68. § (1) bekezdése alapján hulladéklerakási járulék (a továbbiakban: járulék) fizetésére kötelezett (a továbbiakban: kötelezett) a Ht. 68. § (3) bekezdése szerinti bejelentést az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OKTVF) részére az 1. melléklet szerinti formanyomtatvány egy példányban történő megküldésével teljesíti.          


A Korm. rendelet 2. § (l) bekezdése szerint a kötelezett a járulékot átutalással fizeti meg. Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a befizetéssel érintett negyedévet.
A Korm. rendelet 2.§ (2) bekezdése alapján a kötelezett a Ht. 68. § (6) bekezdése szerinti adatszolgáltatást a 2. melléklet szerinti formanyomtatvány egy példányban történő megküldésével teljesíti.


Az OKTVF felhívja a T. Ügyfelek szíves figyelmét, hogy a hulladéklerakási járulékfizetésre kötelezettek a járulékot az OKTVF Magyar Államkincstárnál vezetett


10032000-00287261-30006016 számú fizetési számlájára


történő átutalással fizessék meg.


Figyelem! A fenti számlaszám kizárólag hulladéklerakási járulék befizetésére szolgál!


(Amennyiben NEM hulladéklerakási járulékot kívánnak fizetni az OKTVF részére, akkor a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000 00287261 00000000 számú számlánkra kérjük az utalást.)


Külföldről történő utalás esetén a számlaszámunk:


IBAN szám: HU44 10032000 00287261 00000000

SWIFT kód: MANEHUHB


Az átutalás közlemény rovatában kérjük feltüntetni a befizetéssel érintett negyedévet, valamint a hulladéklerakási járulékfizetésre kötelezett KÜJ számát.

 


Hulladékgazdálkodási adatok

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 14. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmi jellegű saját hulladék szállítást meghaladó, saját hulladék szállítást végző,  a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásába vételéről, valamint hatasógi engedélyezésről szóló 439/2012. (XII.29) Korm. rendelet 7/A § (2) bekezdés d) pontja szerinti nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezetek listája.

Gazdálkodó szervezetek listájának letöltése


A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal illetékességi területén üzemelő lakossági hulladékgyűjtő udvarok, regionális hulladéklerakók

Tájékoztató letöltése


A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény főbb aktuális változásai 2018. március 1-től

Tájékoztató letöltése


Hulladékgazdálkodási tevékenységek engedélyezése

Tájékoztató letöltése


Ügyféltájékoztató a hulladékhasznosítási engedély beadásához

Tájékoztató letöltése


Ügyféltájékoztató a hulladékgazdálkodással kapcsolatos adatszolgáltatásokról

Tájékoztató letöltése