FIGYELEM!

Ez a weboldal a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
ARCHÍV   oldala.

2023. október 19-től a Főosztály által megjelenített környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási információk a https://www.kormanyhivatalok.hu/ oldalon érhető el
az  alábbi  linkre kattintva az   EGYÉB INFORMÁCIÓK   alatt:

https://www.kormanyhivatalok.hu/


 

 

Légszennyezettségi zónák intézkedési programjai

 

A 2001. július 1-jén hatályba lépett 21/2001. (II. 14.) a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló Korm. rendelet előírásai értelmében sor került az ország zónákba sorolására. A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. KvVM rendelet az ÉMIKÖFE illetékességi területén 2 zónát (Visonta és környéke, Sajó völgye) és 1 kijelölt várost (Eger) határozott meg.

 

A Sajó völgye zónában két komponens (nitrogén-dioxid, szilárd PM10) tekintetében, a Visonta környéke zónában egy komponens (szilárd PM10) tekintetében C csoportba történt a besorolás, ami azt jelenti, hogy a légszennyezettség a légszennyezettségi határérték és a tűréshatár között van a 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet 4. számú melléklete szerint.

 

Eger városa a jogszabály értelmében egyetlen komponens tekintetében sem haladja meg az immissziós határértéket, de a kiemelt városok esetében is kell intézkedési tervet készíteni, amely egy stabilizáló, helyzetmegtartó programot tartalmaz.

 

Ennek megfelelően a Felügyelőség az érdekelt közegészségügyi és közlekedési hatóságok és települési önkormányzatok jegyzőjének szakhatósági közreműködésével, illetőleg az érintett légszennyezők véleményének kikérése alapján intézkedési programot készített.

 

A munka során a légszennyezettség vizsgálatánál figyelembe vettük az ipari üzemekből, a lakosság kibocsátásokból és a közlekedésből származó emissziókat. Vizsgáltuk az adott területeken a határokon esetlegesen átterjedő szennyezések környezetterhelő hatását is.

A rendelkezésre álló információk alapján megvizsgáltuk a légszennyezettség javítását szolgáló intézkedéseket és általános javaslatokat tettünk a levegőminőség javítására.

 

A továbbiakban rendelkezésre bocsátjuk a részletes Intézkedési Programokat, melyek tartalmazzák az érintett önkormányzatok, nagykibocsátó telephelyek és a közlekedési kibocsátások csökkentési terveit, ütemezésüket és a végrehajtásért felelős személyek megnevezését.